In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker kwam in ons land op grote schaal op gang vanaf 1976. Dit omvangrijke onderzoek heeft een zeer gunstig effect gehad op het optreden van baarmoederhalskanker. Zo werden meer vrouwen met de voorstadia van baarmoederhalskanker behandeld en stierven er in 2003 de helft minder vrouwen aan de ziekte dan in 1970. In 2003 waren dat nog ongeveer 200 vrouwen.

Om baarmoederhalskanker nog beter te bestrijden worden sinds 1996 alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar eens per vijf jaar uitgenodigd voor een uitstrijkje van de baarmoederhals. Het aantal vrouwen dat daadwerkelijk verschijnt wordt steeds hoger, het opkomstpercentage tussen 1994 en 2001 is dan ook gestegen van ongeveer 40% naar 63%. Echter, dit betekent helaas ook dat bijna 40% van de Nederlandse vrouwen niet deelneemt aan het bevolkingsonderzoek!

Dat dit te betreuren valt blijkt uit het feit dat 60% van de vrouwen die toch baarmoederhalskanker krijgen, nooit aan het bevolkingsonderzoek hebben deelgenomen of voor het laatst langer dan vijf jaar geleden een uitstrijkje hebben laten maken. Voor vrouwen die niet regelmatig aan het bevolkingsonderzoek deelnemen en een verhoogd risico hebben op baarmoederhalskanker, is het dus van groot belang dat zij zich alsnog laten onderzoeken op de aanwezigheid van (voorstadia van) baarmoederhalskanker.

Een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van baarmoederhalskanker is infectie met het Humaan Papilloma Virus (HPV). Er zijn meer dan 80 verschillende typen van dit virus bekend, 15 hiervan verhogen de kans op baarmoederhalskanker. Het HPV virus kan via geslachtsgemeenschap worden overgedragen. Op dit moment zijn er twee vaccins beschikbaar die bescherming bieden tegen een aantal typen van het HPV virus.

De GezondheidsRisicoTest bepaalt volgens de officiƫle criteria van het bevolkingsonderzoek of u in aanmerking komt voor onderzoek op baarmoederhalskanker.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar Olijf, het netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker.

Risicofactoren
  • Leeftijd
  • Roken
  • Aantal seksuele partners
  • Seksuele activiteit op jonge leeftijd
  • HPV (Humaan Papilloma Virus) infectie

Vervolgonderzoek(en)
Specieel onderzoek
Uitstrijkje baarmoederhals

Literatuur
  • NHG-Standaard Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom (Tweede herziening). L.J. Boomsma et al. Huisarts Wet 2009; 52: 182-91.
  • Gezondheidsraad. Commissie WBO. Wet bevolkingsonderzoek: thuistest voor niet-deelneemsters aan de screening op baarmoederhalskanker. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006, publicatie nr 2006/01WBO.
  • Cervixcarcinoom. Landelijke richtlijn met regionale toevoegingen. Versie 1.2. Werkgroep Oncologische Gynaecologie, juni 2004.
  • Cervixcarcinoom Richtlijn, 2012-03-22, Versie: 3.0, Verantwoording: Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG), Type: Landelijke richtlijn.