Ongeveer 25 procent van de volwassen bevolking heeft een bloeddruk boven de 140/90 mmHg, ook wel hypertensie genoemd. Hoge bloeddruk ontstaat meestal geleidelijk omdat de bloeddruk in de loop der jaren langzaam omhoog kruipt. Door een combinatie van familiaire aanleg en leefstijlfactoren, zoals overgewicht, zout- en alcoholgebruik, kan de bloeddruk eerder, sneller of sterker stijgen.

Boven de 65 jaar heeft 50% van de mensen een verhoogde bloeddruk. Hoge bloeddruk is slecht voor de gezondheid omdat het samen gaat met een verhoogde kans op hart-, vaat- en nierziekten. Hoge bloeddruk is zelfs de belangrijkste risicofactor voor deze aandoeningen, die een grote kostenpost in de gezondheidszorg vormen. De aanpak van hoge bloeddruk is gericht op bloeddrukverlaging en maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van beroertes, ritmestoornissen (boezemfladderen), hartfalen en nierfunctieverlies.

De behandeling bestaat uit leefstijlaanpassingen zoals afvallen, zout- en alcoholbeperking en veelal een combinatie van medicijnen die de bloeddruk en zo nodig het cholesterol verlagen. De uitdaging is om een goede controle te verkrijgen met zo min mogelijk medicijnen en bijwerkingen. Vanwege het zogeheten 'witte jassen effect' waardoor de bloeddruk in de spreekkamer van de dokter hoger is dan thuis, is bloeddrukmeting thuis een belangrijk hulpmiddel voor het vaststellen en het optimaal behandelen van hoge bloeddruk.

Omdat de bloeddruk niet routinematig gemeten wordt en hoge bloeddruk meestal geen klachten geeft zijn veel mensen niet bewust van het feit dat hun bloeddruk verhoogd is.

De GezondheidsRisicoTest bepaalt het risico op het bestaan of het ontwikkelen van hoge bloeddruk. Hierdoor kan hoge bloeddruk veel vroeger in het leven ontdekt worden.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Nederlandse Hartstichting.

Risicofactoren
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Etnische afkomst (ras)
 • Lichaamsgewicht
 • Geboortegewicht
 • Roken
 • Voeding
 • Suikerziekte
 • Hoge bloeddruk in de familie
 • Seizoen
 • Stress

Vervolgonderzoek(en)
Lichamelijk onderzoek
Bloeddruk
Lichaamsgewicht
Lichaamslengte

Laboratorium onderzoek
Cholesterol
Glucose
Triglyceriden

Consulten
Diëtiste

Literatuur
 • Validating the Framingham Hypertension Risk Score: results from the Whitehall II study. M. Kivimäki et al. Hypertension 2009; 54: 496-501.
 • Screening op diabetische retinopathie. W.W. Hartstra et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007; 151: 228-33.
 • Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. P.M. Kearney et al. Lancet 2005; 365: 217-3.
 • The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. The JNC 7 Report . A.V. Chobanian et al. JAMA 2003; 289: 2560-71.