Arterieel bloedgas
Bij een arteriële bloedgasanalyse wordt uw slagaderlijk bloed onderzocht. Hierbij wordt de hoeveelheid zuurstof (O2), koolzuur (CO2) en de zuurgraad (pH) in uw bloed gemeten. Deze gegevens zijn een maat voor de functie van uw longen en uw nieren. Een bloedgasanalyse wordt ook wel een ‘Astrup’ genoemd, naar Poul Astrup, die veel pionierswerk op het gebied van bloedgasbepalingen heeft verricht.

Er zijn meerdere geschikte plaatsen om slagaderlijk bloed af te nemen. De meest gebruikelijke slagaders zijn de polsslagader (arteria radialis) en de liesslagader (arteria femoralis). Direct na het afnemen van een bloedgasmonster moet de lucht boven het monster worden verwijderd. Als dit ontluchten niet gebeurt, zijn de uitslagen niet betrouwbaar.

Dit onderzoek vereist verder geen speciale voorbereiding.